Skip to Content

Ti tips Sverige

På denna sida finns 10 enkla tips och råd som hjälp för nordiska släktforskare att forska i Sverige, i första hand via Internet eller utgivna CD-skivor. I vissa fall krävs medlemskap eller abonnemang. Vill Du veta mer om svensk släktforskning kan du logga in på hemsidan för någon av de fyra svenska medlemsorganisationerna i Nordgen, se www.nordgen.com/sverige . Uppgifter om de flesta arkiven finner du hos Riksarkivet

 
1) Svenska kyrkböcker (Födde, Vigde, Döde, Husförhörslängder med mera) från slutet av 1600-talet och i princip fram till sekretessgränsen 70 år (dvs ca 1940) är skannade och läsbara på Internet. För detta behövs abonnemang hos någon av följande tre leverantörer
 
c. Svensk Arkivinformation SVAR www.svar.ra.se , en del av Riksarkivet
 
Anm: Husförhörslängd är en geografiskt uppbyggd längd över alla som bor på en viss gård eller fastighet vid olika årtal, efter ca 1895 benämns längderna Församlingsbok
 
2) Svenska folkräkningar finns för åren 1880, 1890, och 1900 i form  av sökbara avskrifter av husförhörslängder (församlingsböcker),  via samma abonnemang hos SVAR som kyrkböckerna (www.svar.ra.se), finns även som CD
 
3) Sveriges Dödbok 1901 – 2009, sökbar databas innehållande uppgifter om ca 8 miljoner avlidna personer från avskrifter av dödböcker, DVD-skiva från Sveriges Släktforskarförbund som kan beställas på genealogi.netrix.se/shop/
 
4) Sveriges Befolkning 1970, 1980, är sökbara databaser över samtliga personer bosatta i Sverige dessa år, CD-skivor från Sveriges Släktforskarförbund, se ovan
 
5) Migration
 
a. Emiweb, ett flertal register över ut- och invandring från / till Sverige, Norge och Danmark,  se  www.emiweb.eu
b. Emibas, CD-skiva med svenska emigranter till länder i hela världen, se www.genealogi.se/emigrant/emibas
c. Genealogi över Östersjön, migration mellan Sverige och Tyskland, Polen, Lettland, Estland, Finland och Danmark, se www.g-gruppen.net
 
6) Anbytarforum, ett diskussionsforum med 1000-tals olika ämnen, t ex för olika släkter och socknar, för efterlysningar mm, se  www.genealogi.se/discus
 
7) DISBYT, Föreningen DIS kontaktdatabas för ”anbyte med dator”, med bl a referenser till ca 50 % av alla personer födda i Sverige 1750-1900, se www.dis.se/disbyt
 
8) Släktforskarnas Arkiv och Bibliotek, delvis tillgängligt via www.genealogi.net, bl a finns en sökbar klippsamling med familjeannonser, f n 1936 – 1966.
 
9) Scangen, bl a för samtidig personsökning i ett stort antal externa databaser,  www.scangen.se
 
10) Demografiska databaser
 
a. Demografiska databasen i Umeå, historiska befolkningsdatabaser över vissa områden,  t ex  runt Sundsvall och Linköping, för historisk forskning mm,  www.ddb.umu.se
b. Demografiska databasen för Södra Sverige, bl a register över kyrkböcker, främst från Skåne, Blekinge och Halland, www.ddss.nu
 
Något om svenska sekretessregler för personuppgifter: För kyrkböcker i arkiven tillämpas sekretess för s k känsliga uppgifter yngre än 70 år, det innebär i praktiken att kyrkböcker yngre än 70 år endast är tillgängliga via personal på respektive landsarkiv, se www.riksarkivet.seInternet: Känsliga uppgifter avseende nu levande personer får ej publiceras på Internet
 
Nytt: Du kan også laste ned artikkel (skannet PDF) av Gitte Bergendorff Høstbo om slektsforskning i Sverige.