Skip to Content

Ti tips Norge

 1. Snakk med slekt og kjente for å samle mest mulig opplysninger fra eldre slektninger før du begynner å lete andre steder.

  1.1. Sørg for å notere ned alt de gamle vet av opplysninger om navn, fødested - dato og alt av generell interesse.

  1.2. Få de gamle til å sette navn i bildealbumene. Ofte er dette gamle klenodier som voktes med omhu, men uten navn og andre opplysninger.
   

 2. Skaff deg et slektsprogram. Undersøk på denne siden www.disnorge.no/cms/slektsprogram.html. Delta på brukergruppemøter hvis det fins slike i lokallaget.
   
 3. Planlegg forskningen din

  3.1. Tenk igjennom hvordan du vil registrere dataene dine.

  3.2. Registrer kilder for alle opplysninger og vurder kildene
   

 4. Start leting etter mer informasjon om din slekt

  4.1. Digitalarkivet har laget en video om hvordan starte med slektsforsking. Bruk Digitalarkivet www.digitalarkivet.no; folketellinger og skanna kirkebøker, for å forankre slektsgrenene f.eks i Folketellingen 1910. Alternativt kan du finne informasjon på Registreringssentralen for historiske data: www.rhd.uit.no

  4.2. Gravminner i Norge har oversikt over gravlagte på mange kirkegårder i Norge med opplysninger om fødsels- og dødsdato; www.disnorge.no/gravminner

  4.3. Gå til det aktuelle geografiske området på DIS-Norges nettsted med genealogiske ressurser: www.disnorge.no/genress og skaff deg en oversikt over hva som er tilgjengelig på nettet, biblioteket eller andre steder.

  4.4. Sjekk om det finnes en bygdebok for området på:  www.lokalhistorie.no/bygdebok.html

  4.5. Søk på Family Search: www.familysearch.org/Eng/Search/frameset_search.asp
   

 5. Be om hjelp og hjelp andre

  5.1. Legg inn en etterlysning i Slektsforum på: www.disnorge.no/slektsforum

  5.2. Ta en tur innom DISchat på: www.disnorge.no/cms/dischat.html som er forumet hvor du kanskje får svar på ditt slektsforskerspørsmål med en gang

  5.3. Så snart du har data fra 1920 tallet eller eldre bør du sende dette som en GEDCOM fil til DIS-Norges DIStreff database og søke i den på: www.disnorge.no/distreff . Når du får resultatene av ditt DIStreff bidrag kontakter du de slektsforskerne som har levert bidrag på de samme slektningene du jobber med for å utveksle mer informasjon.

  5.4. Ta kontakt med andre slektsforskere som er interessert i samme gaografiske område som dine aner hører til. En oversikt finner du på DIS-Norges Slektforskerbasen på:  www.disnorge.no/sfbasen
   

 6. Utvid arbeidet og lær mer om slektsforskning

  6.1. Delta på møter i lokallaget ditt; oversikt over møtene og temaene på disse finner du her: www.disnorge.no/DISadmin/portal.php

  6.2. Sjekk om det er skrevet noe i Slekt og Data som kan gi deg tips eller opplysninger: www.disnorge.no/cms/innholdsoversikt.html

  6.3. Ta en kikk i ”Våre Røtter” og vurder om det fins andre kilder du kan bruke for å finne ut mer om slekta.

  6.4. En oversikt over slektslitteratur finnes på: home.online.no/~cfscheel/sl-index.htm

  Dersom det er et enkelt oppslag, kan du prøve å finne noen som kan hjelpe på: www.disnorge.no/genress/index.php?todo=visKategori&kid=99999 eller: www.rootsweb.com/%7Ebwo/norway.html
   

 7. En slektsforsker trenger tilgang til kart med mulighet for å søke på stedsnavn og adresser både i moderne og historiske kart, og det finnes på: ngis2.statkart.no/norgesglasset/default.html . Moderne kart finnes også på: www.hvor.no
   
 8. Hold informasjonen om deg som DIS-medlem oppdatert på www.disnorge.no/DISadmin
   
 9. Del opplysninger med slekta, lag rapporter og oversikter på papir eller CD, vurder utlegging av informasjon på nett; kanskje har du nok til å skrive bok om litt tid.
   
 10. Husk alltid å sjekke opplysningene du finner på Internett med de originale kildene og hold ditt DIStreff bidrag oppdatert.