Skip to Content

Ti tips Danmark

På denne side er der 10 enkle råd om at finde sin slekt i Danmark, enten fordi de er rejst til Danmark, eller fordi de kommer fra Danmark. I Danmark er der regler for, hvornår et arkivalie er tilgængeligt; for en slægtsforsker har følgende interesse:

 

20 år: Offentlige myndigheders arkiver – med undtagelse af nedennævnte – under forudsætning af, at arkivalierne er afleveret til et offentligt arkiv.

75 år: Personfølsomme arkivalier, fortrolige oplysninger,adoption. Skilsmisse, selvmord. Folketællinger.

50 år: Kirkebøger (fødsel, konfirmation, vielse), borgerlige ægteskabsprotokoller, skifteprotokoller, skiftesager og testamenter.

10 år: Kirkebøger, der kun indeholder døde.

Mange af disse oplysninger kan du finde direkte på Internettet, og de 10 enkle råd på denne side er om oplysninger, du kan finde på nettet.

 

 1. Alle danske kirkebøger fra start ca. 1645 og frem til 1891 er skannede og søgbare på Internettet. Kirkebøger efter 1891 bliver løbende lagt på nettet.  Du finder kirkebøgerne på:

  www.arkivalieronline.dk
   

 2. Skannede folketællinger finder du sammen med kirkebøgerne. Følgende folketællinger er skannede: 1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1855, 1860, 1870, 1880, 1890, 1901, 1906, 1911, 1916, 1921 og 1925.
 3. Indtastede folketællinger. Der foregår et stort frivilligt arbejde med at indtaste (afskrive) folketællinger og kirkebøger. At de er afskrevne betyder, at det er muligt at søge i folketællingerne. De indtastede folketællinger findes på:
  http://www.ddd.dda.dk/kiplink1.htm
  Det kan være lidt svært at komme i gang med søgningen, især hvis man ikke helt kender de enkelte sogne i Danmark og deres placering i Herred og Amt.
  I venstre side findes en boks: Søg.
  Her finder du bl.a. en liste over, ”hvad der er i databasen” samt ”søgning efter personer.
  http://www.ddd.dda.dk/soeg_hvader.html

  Ved søgning på, hvad der er i databasen for Pedersborg sogn i Alsted herred og Sorø amt findes følgende:
  FT-1787, 1801, 1834, 1840, 1845, 1850, 1880.
  Indvandring til Danmark. Disse databaser er ikke komplette, men udvides nu og da. Det er dog muligt at finde mange oplysninger om personer, der er indvandret til Danmark. Det er også muligt at søge på personer, der har opnået dansk indfødsret. Disse databaser findes på:

  http://www.ddd.dda.dk/immibas/htm/immibaslink.htm

 4. Indvandringen (opholdstilladelse) dækker perioden 1812-1924. Indfødsretstildelingen dækker perioden 1776-1960.
  På ovenstående adresse er der også mulighed for at søge på udviste personer  1875-1919.
 5. Udvandring fra Danmark.
  Databasen dækker perioden 1868-1908.

  http://www.emiarch.dk/search.php3?l=da

 6. Bøger. Mange biblioteker rundt i Norge har aftale med biblioteker i Danmark om udlån af bøger.
  Du finder danske biblioteker på
  http://www.bibliotek.dk
  Her kan du søge efter slægtslitteratur, slægtsbøger m.m.
  Bogen: ”Find din slægt og gør den levende” af Jytte Skaaning og Bente Klerke Rasmussen (forlaget Bonderosen) er en glimrende håndbog i slægtshistorie, samt introduktion til slægtsforskningen i Danmark.
 7. Du finder Foreningen DIS-Danmark på:

  www.dis-danmark.dk Her kan læses om foreningen.
  På foreningens hjemmeside findes DIStræf (DIStreff i Norge) med mulighed for søgning
  http://www.disnorge.no/distreff/?land=dk&SetLanguage=DAN
  Der kan søges som gæst.

  http://www.dis-danmark.dk/forum/index.php
  I DIS-Forum, Aneefterlysning, at efterlyse informationer om aner. Andre vil så give informationer om dit spørgsmål.
  Et andet område i DIS-Forum er ”Hjælp til opslag”.
  Det er her muligt at bede om hjælp til opslag i danske arkiver, som man ike selv har mulighed for at besøge.
  Inden du skriver dit indlæg, så læs venligst først: Til nye brugere af ”Hjælp til opslag”.
  http://www.dis-danmark.dk/forum/index.php

 8. Stednavne. Hvis man ikke er kendt i Danmark, kan det være nyttigt at slå et sted op; det kan være en lilleby, en gård m.m. Disse oplysninger er samlet i en stednavnebase:

  http://www.krabsen.dk/stednavnebase/

  Indtast navnet på det sted, der søges, og hvis der er oplysninger om amt, herred eller sogn, vil dette blive vist.

 9. FamilySearch. Mormonernes store database.

  http://www.familysearch.org/Eng/Search/frameset_search.asp

  I FamilySearch ligger mange af deres data under såkaldte ”batch-numbers”. Der er lavet en side i Danmark, der henviser til, hvilke ”batch-numbers”, der dækker hvad. Du finder denne oversigt på siden:

  http://www.hammerum-herred.dk/viewpage.php?page_id=8

  Her kan du søge direkte på enten amt, sogn eller sogn direkte.

 10. Husk når du søger på Nettet (og andre steder), at der kan være tale om afskrifter af kilder, og hvor afskriften er foregået på den måde, at der blev skrevet der, man troede stod der.
  Kontroller altid kilderne mod originalen, hvis dette er muligt.
  Statens arkiver har en aftale med biblioteker i Danmark vedrørende fjernlån.
  Det er ikke muligt at fjernlåne til Norge, men til biblioteker tæt på Norge.
  http://daisy.sa.dk/MeDetaljer.asp
  Under vælg læsesal kan ses, hvilke biblioteker, der kan hjemlånes arkivalier til.

God fornøjelse

april 2010

Nytt: Du kan også laste ned artikkel (skannet PDF) av Gitte Bergendorff Høstbo og Jens Munch om slektsforskning i Danmark.