Skip to Content

Genealogiska Föreningen

Genealogiska Föreningen – Riksförening för Släktforskning (GF), grundad 1933, är Sveriges äldsta släktforskarförening, och har drygt 2.800 medlemmar. Sedan föreningens grundande har fokus varit att samla material för släktforskare, såsom släktböcker, tidningsklipp, yrkesmatriklar, lokalhistorisk litteratur m m.

Viktiga delar i Genealogiska Föreningens verksamhet:

  • GF driver Släktforskarnas Arkiv och Bibliotek med en omfattande samling litteratur för släktforskare. Här finns omkring 40.000 böcker och skrifter. Förutom böcker finns ett hängmappsarkiv med klipp, släkthistoriska utredningar m m, både om specifika släkter och om socknar/landskap. Biblioteket har också en datasal med abonnemang på bl.a. Arkiv Digital, SVAR och Ancestry samt ett flertal CD.
  • På föreningens hemsida (www.genealogi.net) finns mycket information. På senare år har stora satsningar gjorts på att bygga ut medlemssidorna, bland annat har GF:s omfattande samling av familjeklipp, som täcker perioden 1936-1990, digitaliserats och namnsatts. GF driver också projektet ”Inrikes pass”, som går ut på att fotografera passhandlingar, till vilket ett register sedermera ska tas fram. Dessa satsningar har inneburit en betydande medlemstillväxt de senaste två åren.
  • GF utger sedan 1950 tidskriften Släkt och Hävd, som innehåller olika genealogiska artiklar. Sedan 2010 utges tidskriften, vilken ingår i medlemsavgiften, åter med fyra nummer om året.
  • GF har utgivit ett antal CD-produkter.
  • GF har regelbundet olika arrangemang i sina egna lokaler, med föredrag, visning av samlingarna, försäljning och mycket annat.

GF finns på också på Facebook, se https://www.facebook.com/#!/groups/genealogi/

Läs mer om klippsamlingen http://www.genealogi.net/projekt/familjenotiser/

Läs mer om inrikes pass http://www.genealogi.net/projekt/inrikespass-1800-tal/