Skip to Content

Föreningen DIS

Föreningen DIS (Sverige) grundades 1980 som världens första förening för datorhjälp i släktforskningen. Medlemsantalet har nu vuxit till över 21000, av vilka ungefär hälften är med i någon av DIS 7 regionföreningar. Föreningen är utgivare av ett eget släktforskarprogram DISGEN. Ett annat stort projekt är anbytar-databasen DISBYT med referenser till över 8 miljoner poster. DIS har sitt säte i Gamla Linköping och har där en Forskarstuga.