Skip to Content

Om NORDGEN

NORDGEN ("Nordisk genealogisk samarbeidskomité", stiftet 1993) er en nordisk interesse- og samarbeidskomité med representanter fra de landsdekkende slektsforskerorganisasjonene i Norden. Komitéens formål er blant annet å fremme kontakten mellom landene, utveksle erfaringer og kunnskap, samt å stå for nordiske arrangementer med forskjellige tema.

 

Du kan kontakte NORDGEN med e-post:

 

Leder:   leder@nordgen.com
Sekretær:   secretariat@nordgen.com
Webmaster:   webmaster@nordgen.com