Skip to Content

Norsk Slektshistorisk Forening

Norsk Slektshistorisk Forening (NSF) ble stiftet den 22. oktober 1926, og er landets eldste landsomfattende genealogiske forening. Foreningens hovedmål er å arbeide for å utbre kunnskapen om slekter og slektsforskning i Norge. Foreningen utgir årlig to hefter av hver av foreningens to tidsskrifter, Norsk Slektshistorisk Tidsskrift og Genealogen. I tillegg til disse utgis med ujevne mellomrom særpublikasjoner. Eksempler på slike er Segltegninger 1591 og 1610, Jørgen Gløersens Dødsfall i Norge bind 1-3 og Olai Ovenstads Militærbiografier 1628-1814, som alle er sentrale verk i sine sjangere. Bare gjennom de to tidsskriftene foreningen utgir er det publisert mer enn 16.000 sider genealogisk stoff siden 1927.

Norsk Slektshistorisk Forening arbeider aktivt med digitalisering av eldre slektslitteratur. En nyvinning er Slektsforskerwiki som et samlende genealogisk oppslagsverk for hele det slektsforskende miljøet i Norge.

Norsk Slektshistorisk Forening har en omfattende slektshistorisk boksamling åpen for publikum i Øvre Slottsgate 2 B i Oslo - se www.genealogi.no for nærmere informasjon om bibliotektes åpningstider.