Skip to Content

NORDGEN møtet 2012, Danmark

Sted: Nationalmuseet, København
Dato: 29. september 2012
Kl. 12.00
 

Til stede:

Danmark
DIS-Danmark Susanne Fuglsang (SF), mødeleder
Gitte Christensen (GC), sekretær

Sammenslutningen af Slægtshistoriske foreninger Trilby L. Gustafson (TLG)
Samfundet for Dansk genealogi og Personalhistorie Tommy P. Christensen (TC)

Norge
Norsk Slektshistorisk Forening Rune Nedrud (RN)
 

Fraværende

Finland Genealogiska Samfundet i Finland

Island Ættfræðifélagið

Norge DIS-Norge

Sverige Föreningen DIS
G-gruppen
Genealogiska Föreningen
Sveriges Släktforskarförbund

 1. Godkendelse af dagsorden
  Dagsordenen er godkendt.

 2. Kort præsentation bordet rundt
  Alle præsenterede sig.

 3. Godkendelse af referat fra sidste møde
  Referatet er godkendt.

 4. Hvad har vi foretaget os i Nordgen siden sidste møde?
  Der er ikke sket så meget.
  Forum på http://www.nordgen.com/ er oprettet, men ikke brugt så meget. Det er blevet testet, sendt jule- og nytårshilsner og indbydelse til dette Nordgenmøde.

Vi efterlyser oversigt over trafik på http://www.nordgen.com, så vi kan se, hvor meget siden bliver brugt, særligt ordbogen.
 

 1. Hvad vil vi med Nordgen fremover?
  Vi skal have nogle fælles projekter, for at det bliver rigtig interessant at mødes. Måske kunne man skaffe midler fra nordiske fonde eksempelvis Nordisk Råd?
  Umiddelbart kan det være vanskeligt at finde et projekt, som dækker mere end to lande eksempelvis ”grænseproblemer” mellem Norge/Sverige, Norge/Danmark, Danmark/Sverige.
  Artikelpulje, hvor man lægger artikler, som man gerne vil dele med andre landes blade. Vi kan bruge en konkret artikel fra det danske blad Slægten: ”Bruden var i sort”, som Norsk Slektshistorisk Forening kan bruge i deres blad. Der er forskellige ting, som skal afklares eksempelvis ophavsret på tekst og billeder. En artikel i den fælles artikelpulje giver ikke honorar. Tovholderne udarbejder forslag til regler for, hvordan artikelpuljen skal virke i praksis.
  Rune Nedrud er tovholder på norsk side, Tommy P. Christensen er tovholder på den danske side. Rune Nedrud kontakter Erland Ringborg, Sverige, for at høre om han vil deltage på svensk side.
  Fonde til nordisk samarbejde: Tommy P Christensen laver en liste.
  Hjemmesiden: Ordbogen er et godt initiativ, men den kan blive bedre. Mangler der ord, er det de korrekte ord, som er der?
  De enkelte foreninger bør gennemgå beskrivelsen af sig selv for at se, om den er opdateret.
  Den nuværende mailingliste skal opdateres.
  Der skal oprettes en mailingliste til redaktørerne til artikelpuljen.
  Vi opfordrer alle foreninger til at overveje fælles projekter, så det nordiske samarbejde kan øges.

 2. Valg af formand
  Rune Nedrud, Norsk Slektshistorisk Forening, accepterer valget som formand for Nordgen.

 3. Valg af næstformand
  Susanne Bratløv Fuglsang, DIS-Danmark er valgt til næstformand.

 4. Valg af sekretær
  Jan Eri, DIS-Norge, er genvalgt som sekretær.

 5. Eventuelt
  Næste NORDGEN møde afholdes i Oslo i 2013.