Skip to Content

NORDGEN møtet 2011, Sverige

Sted: Norrköping, ved Släktforskardagarna 2011
Dato: søndag 28. august 2011
Tid: 13:06 – 14:21 

Tilstede

Danmark

 

 

DIS-Danmark

Susanne Fuglsang (SF),

Ruben Højmark (RH)

 

Sammenslutningen af Slæktshistoriske Foreninger

Gitte Bergendorff Høstbo (GH)

 

Norge

 

 

Norsk Slektshistorisk Forening

Rune Nedrud (RN)

 

DIS-Norge

Torill Johnsen (TJ), leder og

Jan Eri (JE), sekretær

 

Sverige

 

 

Föreningen DIS

Daniel Berglund (DB)

 

G-gruppen

Mårten Hougström (MH),

Gustaf Von Gertten (GG)

 

Genealogiska Föreningen

Erland Ringborg (ER)

 

Sveriges Släktforskarförbund

Barbro Stålheim (BS),

Anna Lövgren (AL)

 

 

 

Forfall

Finland

Genealogiska Samfundet i Finland

 

Island

Ættfræðifélagið

 

Danmark

Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie

 

NORDGEN leder TJ åpnet møtet ved å ønske de 12 fremmøtte velkommen. TJ hilser fra Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie (Charlotte) og Genealogiska Samfundet i Finland (Roy) og overekker gave til 25 års jubilanten Sveriges Släktforskarförbund.(BS) og 75 års jubilanten Ruben Højmark (oktober 2011).

 

1. Referat fra forrige møte

Referatet http://www.nordgen.com/node/51 fra møtet i Oslo 25. april 2010 ble godkjent uten kommentarer.

 

2. NORDGEN - hva nå?

Møtet diskuterte NORDGEN funksjon. Det var enighet om at NORDGEN er viktig som kontaktpunkt, og at kontakten alene genererer aktivitet i hver enkelt forening som ellers ikke hadde oppstått. Men prosjektene som har vært forsøkt gjennomført i NORDGEN regi har ikke alltid gått så bra, det er en rekke utfordringer ved å samarbeide på tvers av lande- og foreningsgrenser.

 

Vedtak 1: NORDGEN opprettholdes som kontaktpunkt for de nasjonale slektsforskerforeningene i Norden. Aktiv prosjektvirksomhet avsluttes, eventuelle prosjekter som tilbys NORDGEN vurderes i hvert enkelt tilfelle.

 

Vedtak 2: Webmaster JE utarbeider forslag til opprettelse og bruk av forum for NORDGEN tilknyttet www.nordgen.com. Forslaget skal ta stilling til og beskrive varslingsmekanisme for nye innlegg og valg av åpent/lukket forum.

 

Tidsfrist: september 2011

 

3. Formålsparagraf 5a

Møtet diskuterte utfordringer ved den eksisterende ordningen, så som problemene med å holde adresselisten oppdatert hos hver enkelt forening, kostnader og blader på språk man ikke forstår. Muligheten for å sende bladene digitalt (PDF) ble drøftet, men dette passer ikke alle.

 

Vedtak: Alle medlemsforeninger sender ett eksemplar av sine tidsskrift til de andre medlemsforeningene i NORDGEN. Dette skal fortrinnsvis være til foreningens faste adresse. Adresselisten oppdateres av sekretæren.

 

Flere eksemplarer enn det ene bestilles eventuelt av hver enkelt forening som vanlige abonnement.

 

Den nye ordningen trer i kraft 1. januar 2012

 

4. Neste møte

Vedtak: 2012-møtet legges til Danmark

 

5. Valg av leder, nestleder og sekretær

Følgende ble valgt ved akklamasjon:

 

  1. SF ble valgt som leder.

  2. TJ ble valgt som nestleder.

  3. JE ble valgt som sekretær.

 

6. Eventuelt

ER tok opp spørsmålet om det er aktuelt å bytte CD'er mellom foreningene. Møtet konkluderte med at foreningene er for forskjellige til at dette er hensiktsmessig, men at det er nyttig å dele informasjon om slike produkter. Også informasjon om arrangementer er nyttig å dele på denne måten.

 

Møtet diskuterte mulige nye medlemsforeninger (GG) og nye medlemsland (RN). Dette tema er naturlig å ta opp på ny senere når NORDGENs nye form er etablert.

 

Jan Eri, sekretær

sign