Skip to Content

2010 møtet på Gardermoen, Norge

2010 møtet ble avholdt 25. april på Gardermoen i tilknytning til DIS-Norges landsmøte og 20-års jubileum.

Møtedeltagerne, fra venstre: Roy Sjöblom, Jan Eri, Olof Cronberg. Torill Johnsen, Ruben Højmark og Rune Nedrud. Fotograf Simen Øvrebø