Skip to Content

2005 møtet i Oslo

Årets møte ble avholdt i Oslo 30. oktober 2005 i tilknytning til Slektsforskerdagen 2005.

Bildet fra Slektsforskersenteret i Ullevålsveien 1 viser foran fra venstre Tone Eli Moseid (DIS-Norge), Sture Bjelkåker (Föreningen DIS) og Lars Løberg (NSF). Stående bak Jan Eri (DIS-Norge), Terje Pettersen-Dahl (NSF), Johan Ståhl (Genealogiska Samfundet i Finland), Arne Christiansen (DIS-Danmark), Tharald Moen (DIS-Norge) og Ted Rosvall (Sveriges Släktforskarförbund).