Skip to Content

2004 møtet i København

NORDGEN-møtet ble avholdt i København 24. september 2004 i tilknytning til at Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie feirer sitt 125 års jubileum lørdag 25. september.