Skip to Content

Genealogiska Samfundet i Finland

Genealogiska Samfundet i Finland grundades år 1917 och har idag ca 6.000 medlemmar. Föreningen har som syfte att främja genealogisk och personhistorisk forskning, undersöka och utveckla användningen av datateknik i släktforskning, samt sprida kunskap om släktforskningens resultat. De tvåspråkiga tidskrifterna Genos och Sukutieto utkommer vardera fyra gånger per år. Föreningens stora bibliotek är en av hörnstenarna i verksamheten.