Skip to Content

DIS-Danmark

DIS-Danmark er startet i 1987 og har nu over 6800 medlemmer. Foreningens formål er at skabe et forum for databehandling i slægts-, personal- og lokalhistorie ved - at afholde foredrag, møder og anden oplysningsvirksomhed, - at medvirke til at gøre kilder tilgængelige i elektronisk form, - at samarbejde nationalt og internationalt med andre foreninger, - at udbrede kendskabet til informationsteknologi i slægts, personal- og lokalhistorie, - at have et internationalt samarbejde med andre foreninger med tilsvarende formål om informationsteknologi, - at udgive bladet "Slægt & Data" og evt. andre former for publikationer.